Održana 24. redovita sjednica Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar

U Domu HDZ-a BiH u Mostaru održana je 24. redovita sjednica Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar, u utorak, 5. lipnja 2018. na kojoj se razgovaralo o prijedlogu kandidata za Opće izbore 2018.
Na sjednici su pod, predsjedanjem Damira Džebe, predsjednika Gradskog odbora HDZ BiH Mostar razmotreni svi prijedlozi, koji su dostavljeni od strane temeljnih ogranaka, Zajednice žena „Kraljice Katarine Kosače“ HDZ-a BiH Mostar i Mladeži HDZ-a BiH Mostar, za razine vlasti koje se biraju na Općim izborima 2018. godine.
Sukladno naputku viših stranačkih razina i kriterijima za izbor mogućih kandidata ali i rokovima koji su utvrđeni u Naputku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore u BiH koji će se održati 7. listopada 2018. godine, GO HDZ BiH Mostar je načinio prijedloge kandidata, koji je upućen prema ŽO HDZ BiH HNŽ.

***