Popis članica Gradskog odbora Zajednice žena HDZ-a BiH

 1. Zdenka Leženić, predsjednica
 2. Ana Blažević
 3. Marinka Majstorović
 4. Davorka Puce
 5. Žermenka Lovrić
 6. Anita Ristić
 7. Marinka Pušić
 8. Branka Zovko
 9. Antonija Bošnjak
 10. Željka Božić
 11. Martina Drmać
 12. Tonćika Ivanković
 13. Julineta Jurić
 14. Maja Margeta
 15. Maja Rezo
 16. Nikolina Bevanda
 17. Maja Marić
 18. Maja Rozić
 19. Maja Letica
 20. Andrea Šunjić-Bernadić

***