Predsjednik GO Mladeži HDZ-a BiH Mostar Marko Zovko na seminaru u organizaciji NDI

Predsjednik Gradskog odbora Mladeži HDZ-a BiH Mostar Marko Zovko, od 20. do 23. rujna predstavljao je Mladež HDZ-a BiH na seminaru u Brusselu u organizaciji NDI i „Regional Political Academy for Center Right Youth 2017".

Prvi dan započeo je sastankom u zgradi EPP-a (Europske pučke stranke) gdje su sudionici seminara razgovarali s gosp. Patrickom Vollerom, tajnikom za vanjske odnose. Posjetili su i Europski parlament gdje je održan sastanak s predstavnicima EPP Grupe u parlamentu, koja je zadužena za zemlje zapadnog balkana. Imali su priliku razgovarati i sa gospodinom Jan-Willem Vlasmanom koji je zadužen za zapadni balkan.

Posjetili su i EDS (European democrat students) također članicu EPP grupe gdje je sastanak vodila potpredsjednica Libertas Ezako. Razgovarano je o zastupljenosti Mladeži u strankama sudionika, kao i o problemima studenata, te o samom obrazovanju na zapadnom balkanu.

Održan je sastanak s gospodinom Federico Ottavio Rehom, članom istraživačkog tima, u Wilfired Martens Centre for European Studies (Centar za EU istraživanja).

Drugi dan je održan zajednički sastanak sa “SME Europe” (Small and Medium Entrepreneurs of Europe) i The Democrat Youth Community of Europe (DEMYC). Sastanak su predvodili predsjednik DEMYC-a gospodin Javier Hurtado Mira i Dr. Horst Heitz izvršni direktor od SME Europe

Jedan od domaćina u Brusselu bio je gospodin Viktor Kecskes project manager at Robert Schuman Institute.

***