„Dok svijet pokušava okončati ovu pandemiju, svi mi moramo poduzeti hitne korake i dogovoriti zajedničku suradnju za izgradnju otporne i održive globalne ekonomije koja uključuje prirodu kao osnovu za daljnji razvoj i budućnost čovječanstva. “
  • Međunarodni dan biološke raznolikosti proglasili su Ujedinjeni narodi 1993. godine, kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju. Obilježava se svake godine 22. svibnja kao spomen na 22. svibnja 1992., datum usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti.
  • Biološka raznolikost u pojednostavljenom smislu odnosi se na ukupnost života/živih bića na ovom planetu, koju možemo podijeliti u tri skupine: geni, biljne i životinjske vrste i ekosustavi.
  • Smanjenje biološke raznolikosti prijetnja je prvenstveno čovjeku, ali i prirodi. Do smanjenja raznolikosti najčešće dolazi zbog klimatskih promjena, invazivnih vrsta, prekomjernim iskorištavanjem prirodnih resursa, onečišćenjem i urbanizacijom.