• Prva nenasilna “bitka” koju su bh. Hrvati dobili prije 30 godina odigrala se u mjestu Polog.
  • Tog 7. svibnja 1991. iz vojarne u Mostaru izašao je dio 10. mehanizirane brigade JNA, s više od 100 tenkova i oklopnih vozila. Za hrvatski narod bila je to prekretnica koja je pokazala da se samoorganiziranjem osigurava vlastiti opstanak.
  • Kad su tenkovi JNA 7. svibnja 1991. zaustavljeni u Pologu, odmah nakon prolaska vojne kolone u prijepodnevnim satima Tihomir Mišić je zajedno sa svojim najodanijim prijateljima, podigao barikadu na Balinovcu u Mostaru i prekinuo njihovu izravnu komunikaciju s vojarnama u Mostaru. Navedena barikada bila je prvi javni i organizirani otpor prema agresoru na području Mostara.
  • Prema spomenutom događaju 2012. godine snimljen je i dokumentarni film Tri dana koji prikazuje zbivanja 7., 8. i 9. svibnja 1991. u mjestu Polog.