Archives for Vijećnička pitanja

Vijećnička pitanja – XI. sjednica GV

𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐌𝐎, 𝐉𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐄 𝐕𝐈 𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈 ❔❕
❓ Za izgradnju stambenih objekata u Ortiješu, Buni, Žitomislićima i Baćevićima izdati su kolektivni urbanističko-tehnički uvjeti po posebnim uvjetima. Kada će se legalizirati izgrađeni objekti i brisati zabilježbe zabrane raspolaganja?
❓ Kada će se izvršiti rekonstrukcija prometnice u naselju Rodoč – Kolonija, tako da se uklone granitne kocke i postavi odgovarajući sloj asfalta?
❓ Što se uradilo po pitanju eksproprijacije zemljišta obitelji Mujić na Zgonima budući da je novac za ovu namjenu osiguran u Proračunu za 2021.godinu?
❓ Hoće li se na pojasu između dvije prometne trake, nakon rekonstrukcije Avenije, posijati trava ili drugo zelenilo, te ugraditi sustav kap po kap?
📑 Inicijativa – izrada projekta rekonstrukcije zgrade PVP Grada Mostara u Ulici Kneza Višeslava 75.
📑 Inicijativa – provođenje mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Mjere DDD) te stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.
📑 Inicijativa – pri izradi prijedloga prostornog plana grada Mostara, isti bude usklađen s prostornim planom Hercegovačko – neretvanske županije, te se time otkloni mogućnost gradnje hidroenergetskih i drugih objekata koji mogu trajno narušiti i devastirati područje ušća rijeke Bune u rijeku Neretvu
Read more

Vijećnička pitanja – X. redovita sjednica GV

𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐌𝐎, 𝐉𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐄 𝐕𝐈 𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈 ❔
❕
❓Nadzor radova na obnovi nogostupa u Cernici, Ulici kralja Zvonimira i Zagrebačkoj ulici – uništavanje sadnica
❓Jesu li stručne službe upoznate s nestankom prometnih znakova, te jesu li pokrenute eventualne prijave za krađu istih
❓Što je Grad Mostar poduzeo po pitanju obnove i implementacije povratka stanara u ratom potpuno uništene i devastirane stambene objekte iz centralne zone – Ulica dr. Ante Starčevića (bivša
Ulica Moše Pijade br. 8 )
❓Dostavljanje dokumentacije o vlasništvu zemljišta na kojoj se nalazi tržnica Vrapčići
❓Kada će se popuniti broj djelatnika u Područnom uredu Jug, po važećoj sistematizaciji
❓ Ilegalno odlaganje otpada uz cesti Varda – potreban sustavniji i uporniji pristup nadležnih službi za rješavanje ovog problema
❓ Služba za inspekcijske poslove da izvrši inspekciju i utvrdi činjenično stanje – nelegalno iskopavanje pijeska neradnim danima – Bišće Polje – put za Aluminij
❓ Dostavljanje tehničke specifikacije, s pratećim atestom (koji bi trebao biti u skladu sa BAS EN 1436) boje koja se koristi za označavanje horizontalne prometne signalizacije na području Grada Mostara od strane Komunalnih poduzeća
📄 Inicijativa – postavljanje prometnih znakova, signalizacija koje upozoravaju na brzinu kretanja od Balinovca do Ilića, kao i kroz Ulicu fra Didaka Buntića
📄 Inicijativa – Odjelu za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove za obnavljanje i iscrtavanje vertikalne i horizontalne signalizacije posebno pješačkih prijelaza
📄 Inicijativa – Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća za obnovu i rekonstrukciju zgrade u Ulici braće Brkića I. I VII. te zgrade Konak br. 1 – uputiti inicijativu prema nadležnim
ministarstvima, Uniji za održivi povratak i integracije BiH te međunarodnim organizacijama i institucijama s ciljem obnove i rekonstrukcije navedenih zgrada
📄 Inicijativa – Gradonačelniku za raspodjelu neraspoređenih sredstava prihoda od imovine (GP Zapad) na sljedeće projekte: park iza zgrade Uglovnice, asfaltiranje u naselju Vihovići, asfaltiranje na adresi Rudarska 218, uređenje parkinga u naselju Centar 3
Read more

Vijećnička pitanja – IX. redovita sjednica GV

𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐌𝐎, 𝐉𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐄 𝐕𝐈 𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈 ❔❕
❓Da li je prilikom izgradnje stambeno poslovnog centra Piramida ispunjena obveza prema Javnoj ustanovi “Dječji vrtići Mostar”
❓Zašto se razlikuje tekst Odluka koje se usvoje na sjednici GV-a u odnosu na objavljene tekstove u Službenom glasniku Grada Mostara
❓Zašto unatoč izdatom nalogu za šišanje Ilićke ulice (Balinovac – Bakšim) isto nije realizirano
❓Sustav za uzbunjivanje – koliko ima faza nadogradnje, te jesu li ovim projektom obuhvaćena prigradska naselja ili samo uža gradska jezgra
📄Inicijativa – Donošenje Odluke o proglašenju 3. travnja kao službenog datuma kojim bi se obilježavao Dan Grada Mostara
📄 Inicijativa – Formiranje nove službe (ili odjela) u Gradskoj upravi koja bi se isključivo bavila prometnom problematikom
📄 Inicijativa – Izrada planske dokumentacije za izgradnju “Zelene tržnice” ili Veletržnice
📄 Inicijativa – Održavanje prezentacije vijećnicima o unutarnjoj organizaciji, djelokrugu i načinu rada Gradske uprave Grada Mostara
Read more

Vijećnička pitanja – VIII. sjednica GV

  • ❓Projektna dokumentacija “Rekreacijski centar – Bunica”
  • ❓Zašto “JP Parkovi” ne odvoze smeće u određenim dijelovima Cima (Ulica Put spasa i III. bojne cimske)
  • ❓Rješavanje prometne infrastrukture u naselju Bijeli Brijeg (prometnice S2 i S3, te priključak na novu četverotračnu prometnicu Bl. žrtava)
  • ❓ Odluka o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada
  • 📃Inicijativa – Zaustavljanje bespravne gradnje u području vodenog pojasa rijeke Bune i Bunice
  • 📃 Inicijativa – Osnivanje posebnog ureda ili agencije za pisanje projekata
  • 📃Inicijativa – Izrada sheme dječjih vrtića zbog opravdanih potreba za izgradnjom novih kapaciteta
Read more