“𝑍̌𝑒𝑛𝑎 𝑗𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑜𝑑 𝑚𝑢𝑠̌𝑘𝑎𝑟𝑐̌𝑒𝑣𝑜𝑔 𝑟𝑒𝑏𝑟𝑎. 𝑁𝑒 𝑜𝑑 𝑛𝑗𝑒𝑔𝑜𝑣𝑖ℎ 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒 𝑝𝑜 𝑛𝑗𝑜𝑗 𝑔𝑎𝑧𝑖, 𝑛𝑒 𝑜𝑑 𝑛𝑗𝑒𝑔𝑜𝑣𝑒 𝑔𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑒 𝑛𝑗𝑜𝑚𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑑𝑎, 𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑜𝑑 𝑏𝑜𝑘𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑢 𝑏𝑢𝑑𝑒 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑎𝑘𝑎. 𝐼𝑠𝑝𝑜𝑑 𝑟𝑢𝑘𝑒 𝑑𝑎 𝑏𝑢𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑠̌𝑡𝑖𝑐́𝑒𝑛𝑎 𝑖 𝑝𝑜𝑘𝑟𝑎𝑗 𝑠𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑢𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑗𝑒𝑛𝑎.“
Priča o Međunarodnom danu žena počela je 8. ožujka 1857. godine, kada su radnice tekstila u New Yorku pokrenule prosvjede, tražeći bolje uvjete rada: kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Taj pogađaj je pokrenuo proces priznavanja prava žena diljem svijeta.
Prva zemlja koja je ženama dala pravo glasa je bio Novi Zeland (1893.), nakon čega je uslijedio SAD (1909.). Godinu dana kasnije, 1910. godine, na Međunarodnoj ženskoj konferenciji u Kopenhagenu je dogovoreno da 8. ožujak bude dan posvećen ženama. Od 8. ožujka 1975. godine Međunarodni dan žena se obilježava i od strane UN-a.
Međunarodni dan žena je vrijeme za razmišljanje o napretku, na poziv za promjenu i slavljenje djela hrabrosti i odlučnosti običnih žena, koje su igrale izuzetnu ulogu u povijesti svoje zemlje i zajednice.
Sretan Međunarodni dan žena!