MOSTAR MOŽEMO POKRENUTI NOVIM INVESTICIJAMA, RAZVOJEM GOSPODARSTVA I OTVARANJEM NOVIH RADNIH MJESTA

 

Dr. Kordiću kako da Vas oslovim? Kao doktora medicine i doktora znanosti, kao docenta ili ravnatelja? Što Vam je najdraže?

Možete i Mario, tako me prijatelji zovu. Odnos prema ljudima nastojim graditi otvorenošću, iskrenošću, profesionalnošću u radu, konstruktivnim pristupom u rješavanju otvorenih pitanja, spremnošću na pomoć onima koji je trebaju. Naime, gdje god sam tijekom života boravio i čime god sam se bavio, rado sam se susretao s ljudima, spremno prihvaćao nova prijateljstva, nastojao pridonijeti zajednici u kojoj djelujem. Vjerojatno je i to jedan od razloga zašto sam izabrao liječnički poziv i što ga s ponosom obavljam. Razvijajući se i kao čovjek i kao liječnik s vremenom sam, korak po korak, napredovao postigavši stupanj doktora znanosti i zvanje docenta. Taj razvoj mi je omogućio i suradnju s mlađim kolegama kojima pomažem u njihovu školovanju i usavršavanju, predajući na Medicinskom i drugim fakultetima s područja biomedicine. Sukladno tome, uvijek sam nastojao djelovati prema temeljnim ljudskim načelima, načelima svoje profesije i ostati vjeran vrjednotama koje mi je obitelj usadila. Upravo zbog toga, kao prijatelj svakoga čovjeka, najdraže mi je kada me zovu imenom – Mario. Jer Mario je dijete ovog grada, liječnik, poznanik, susjed i prijatelj.

Ulazite u svijet politike. Što je zajedničko politici i pozivu liječnika?

I politika i zdravstvo djelatnosti su čijim se obavljanjem služi čovjeku i nastoji mu se pomoći, naravno kroz svaku od tih djelatnosti na njima specifičan način. Ipak, kao liječnik, humanist, čovjek koji skrbi o zdravlju drugih, pri svakom kontaktu s osobom kojoj je liječnička skrb potrebna, nastojim birati najučinkovitija rješenja za djelotvorno otklanjanje problema svojih pacijenata. S druge strane i političar u prvom redu mora biti humanist, i on mora svakim svojim postupkom pomagati onima koji su upućeni na njegovo područje djelovanja. Dakle, i on mora služiti onima koje predstavlja. Upravo zato i političar bira najučinkovitija rješenja za otklanjanje problema koji su u njegovu djelokrugu i čini sve kako bi služio svojim sugrađanima, svome narodu i svojoj domovini.

Da, a mislite li da političari služe čovjeku kao što to čine npr. liječnici i medicinsko osoblje?

Često se kaže kako je politika „umijeće mogućeg“. Ponekad se u okviru zadanih političkih ciljeva događaju i različita odstupanja od temeljnih ljudskih vrijednosti. Nerijetko se čuje kako su političari korumpirani, nepošteni, loši ljudi. Uvjeren sam da svaki političar koji drži do vlastitoga integriteta, časti, ljudskoga dostojanstva u taj posao ulazi kako bi pridonosio čovjeku i zajednici u kojoj djeluje. Upravo zbog toga siguran sam kako čovjekove etičke vrijednosti odražavaju i njegov odnos prema poslu kojim se bavi. Stoga moramo pogledati kakav je habitus pojedinca kada ulazi u politiku. Ako je riječ o izgrađenoj osobi, osobi koja se potvrdila u svom temeljnom poslu, ako su ta osoba  i rezultati njegova rada priznati u sredini u kojoj djeluje, onda možemo očekivati da će i kao političar uspješno djelovati i pridonositi svojim aktivnostima razvoju zajednice. Zbog toga jamčim kako je i prava politika jednako moralna – poštena djelatnost kao i svaki drugi posao, posebice posao liječnička, ako u nju stupaju osobe koje drže do sebe i ljudskoga dostojanstva.

Vi ste se afirmirali u zadnje vrijeme kao uspješan menadžer u zdravstvu. Podigli ste razinu funkcioniranja Doma zdravlja i ljudi Vas smatraju uspješnim?

Zadnje četiri godine sam ravnatelj Doma zdravlja Mostar i ta mi je dužnost prirasla srcu jer Dom zdravlja Mostar smatram svojim drugim domom. Uz pomoć ljudi koji su mu pružili veliku podršku, uspjeli smo reorganizirati i unaprijediti poslovanje ove ustanove kroz razne intervencije, korekcije, ali i zahvaljujući impresivnom broju realiziranih projekata. Sve je to rezultiralo poboljšanim i pristupačnijim uslugama za svakog našeg pacijenta, što nam je bio krajnji cilj. Osobno mi je vrlo drago što ljudi to vide i prepoznaju te što me smatraju uspješnim menadžerom. Naglašavam kako ponos, radost i zasluge dijelim sa svojim suradnicima koji srcem rade za naš Doma zdravlja Mostar.

Jako ste se angažirali i oko covid pandemije. Stalno ste na „ulici“. Koordinirate, slažete sustav, surađujete s kolegama?

Početak pandemije je, moram reći, bio malo podcijenjen. Mnogi nisu vjerovali u nju, a i oni koji su vjerovali, gajili su nade da će nas virus zaobići, što je sasvim realno ljudsko razmišljanje. Mi smo ipak bili oprezni i već u drugom mjesecu krenuli smo sa izradom kriznog plana i pripremanjem terena  i opreme za nadolazeću korona-krizu. Optimistično smo i mi tada razmišljali kako nam to neće zatrebati, ali smo radili i poduzimali sve kao da hoće. Polovinom trećeg mjeseca smo već imali pozitivne pacijente u gradu Mostaru, naši timovi i procedure su bile spremne, a krizni plan je poslužio kao model drugim zdravstvenim ustanovama. Moram istaknuti kako sam ponosan na sve djelatnike Doma zdravlja Mostar jer su se bespogovorno stavili na 24-satno raspolaganje svim svojim pacijentima što se u kriznoj situaciji i očekuje od njih. Ja sam, također, stalno na terenu, promatram, osluškujem, koordiniram. Sama bolest je nepredvidiva i kao takva iziskuje analizu i angažman svih liječnika kao što sam i sam po svojem pozivu.

Vratit ćemo se ponovno politici. Očekuje se da budete novi gradonačelnik Grada Mostara?

Još uvijek je prerano govoriti o tome tko će uopće biti u mogućnosti razmišljati o poziciji gradonačelnika Mostara. Glasači će reći u koga imaju povjerenje za participaciju u radu Gradskoga vijeća, a onda slijede procedure kojima se donose odluke o tome koja će osoba dobiti čast voditi Grad Mostar u sljedeće četiri godine. Ako naši građani daju potporu listi HDZ-a BiH koju predvodim, rado ću prihvatiti službu našemu Gradu i mojim sugrađanima neovisno o poziciji koja mi bude namijenjena.

Je li Mostar „grad slučaj“?

Unatoč svim problemima, a nije ih malo, Mostar nije grad slučaj. Svjesni svih poznatih razloga koji su doveli do neodržavanja izbora, a posljedično i do otežanoga funkcioniranja gradskih službi, ne smijemo zanemariti sva otvorena pitanja koja iziskuju žurna rješenja, a jednim dijelom su uzrokovana i nedovoljnim angažmanom pojedinaca  koji su bili dužni skrbiti o povjerenim im poslovima iz različitih sfera razvoja Grada Mostara. Svi uočeni problemi i brojni izazovi koji stoje pred budućim sazivom Gradskog vijeća i gradskom upravom Grada Mostara bit će nam poticaj na energično djelovanje s ciljem ostvarivanja velikih iskoraka prema uređenju Grada Mostara u skladu s pozicijom koja našem gradu pripada.

Prije nego što pitam kako napraviti te iskorake, kako gledate na mandat aktualnoga gradonačelnika Ljube Bešlića?

Ovisno o perspektivi iz koje promatramo Mostar u prethodnome razdoblju, možemo govoriti i o njegovom razvoju. Pogled iz samo jednoga kuta, bez uvažavanja svih okolnosti u kojima je Grad djelovao posljednjih godina, može dovesti do pogrešnoga zaključka. Prvi izborni mandat Ljube Bešlića, mandat u kojem je imao funkcionalno Gradsko vijeće, smatram uspješnim. Drugo je razdoblje nakon isteka mandata prošloga saziva Gradskoga vijeća, koje smatram razdobljem svojevrsnog „političkog vegetiranja“. Imamo li u vidu prve četiri godine mandata jasno je da je situacija bila povoljna, da se učinilo dosta u razvojnome pogledu, dok se nažalost u kasnijem razdoblju bitno usporava razvoj grada, ali ne kao isključiva odgovornost gradonačelnika Bešlića i HDZBiH.

Kako u ovakvim uvjetima napraviti prave poteze? Imate li vi „čarobni štapić“?

Nitko nema čarobni štapić, čarobnu formulu. Ipak, i bez magije se može puno uraditi na razvoju Grada Mostara. Prvi korak je privlačenje investicija kojima ćemo jačati i razvijati gospodarstvo, a to će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta. Infrastrukturnim projektima, koji će osigurati poželjno gospodarsko okružje, svakako će se potaknuti investicije, a kroz razgovore i suradnju s mostarskim gospodarstvenicima uvjeren sam da ćemo doći do optimalnoga okvira. Upravo na taj način se potiču i domaće i strane investicije temeljene na projektnim partnerstvima, ponajprije iz proizvodno-tržišne sfere, kako materijalne tako i intelektualne proizvodnje, što će rezultirati novom vrijednošću na našem području. U tom smislu jedino je rješenje poticanje investicija i gospodarskoga razvoja.

Mislite li da je to realan pogled?

Uistinu smatram kako je to jedino moguć i objektivan postupak koji pridonosi razvoju Mostara. Iako kasnimo na tom planu, jasno je da zbog geografskih značajki, potencijala vezanoga za visokoobrazovne institucije, mogućnosti razvoja cestovne i željezničke infrastrukture, blizine Luke Ploče i niza drugih povoljnih gospodarskih kretanja, postoje investitori spremni razvijati svoje djelatnosti na našem području. Kako bismo im olakšali poslovanje i poticali investicije kroz djelovanje u tijelima Grada Mostara, stvarat ćemo povoljnu poslovnu klimu i donositi propise koji će rezultirati razvojem i našega grada i županije i cijele naše države. Zbog toga je važno osigurati stabilnu većinu u Gradskom vijeću koja će se okrenuti mladima i budućnosti, a neće  „pilati“ po prošlosti. Naša lista nudi novi pogled, novu energiju i novu snagu za razvoj suvremenoga Mostara koji će biti mjesto poželjno za život.

Kad smo kod novih snaga u gradu se osporavala lista kandidata HDZ-a BiH za Gradsko vijeće  Mostara? Što vi mislite – je li to optimalna lista?

sam te komentare. Sasvim je očekivano da neće svi prihvatiti sastav svih listi. Zbog toga i izlazimo na izbore. Mi smo svjesni da smo kandidati stranke koja ima iskustvo vladanja, a liste HDZ-a BiH za Gradsko vijeće Grada Mostara popunjavaju uspješni, obrazovani, perspektivni, odgovorni i odlučni ljudi, spremni na puni angažman usmjeren izgradnji sigurnijeg i kvalitetnijeg života svih građana Mostara, što me čini ponosnim. Naše liste su reprezentativne i u pogledu zastupljenosti visokoobrazovanih kandidata, gospodarstvenika, mladih, predstavnika svih dobnih i spolnih skupina koji mogu pridonositi razvoju grada i predlagati rješenja najvažnijih problema, svatko iz svoga područja djelovanja. Sve su to osobe koje su stasale u Mostaru, koje proživljavaju svakodnevicu svih onih stanovnika Mostara koji nisu na listama, suočavaju se s istim poteškoćama kao naši sugrađani –  oni su autentični predstavnici naroda. Ovo je istinska narodna lista čiji su kandidati spremni zajedničkim naporima odgovoriti na sve izazove, uvažavajući glas svojih sugrađana.

Mostar je obrazovno, kulturno i sportsko središte Hercegovine i ovog dijela BiH?

Zaista smo ponosni na obrazovne, znanstvene, kulturne, sportske, turističke i brojne druge uspjehe naših sugrađana i institucija u svim navedenim sferama života. Zbog toga ćemo se još više truditi osigurati bolje uvjete za djelovanje tih institucija i pojedinaca koji u tim područjima života afirmiraju Mostar i u domovini i u svijetu. S posebnom pažnjom stvarat ćemo uvjete za razvoj znanstvenih i obrazovnih institucija, sportskih klubova, kulturnih institucija, ali i institucija iz područja turizma i poljoprivrede čije je djelovanje od posebne važnosti za život Mostara. U područjima na kojima se bilježe dobri rezultati poticat ćemo napredak i dodatni razvoj, a u onima koja se tek razvijaju snažno ćemo se zauzeti za  jasno pozicioniranje tih grana u životu grada.

A život grada je stao?

Mostar mora biti grad na usluzi svojim građanima. Gradske službe moraju biti u službi Mostarki i Mostaraca. To je minimum. Gradske službe moraju biti „prvi susjed“, osobe koje prve skaču u pomoć, kako se to životno kaže. To je minimum koji građani očekuju i što moramo popraviti.

Kakav će biti Vaš odnos prema drugim strankama, prije svega bošnjačkim?

Već me stavljate u ulogu donositelja odluke. Hipotetički, ako bih ja odlučivao, moja politika bila bi politika suradnje, politika kompromisa, politika usmjerena k razvoju Mostara. Kako bismo unaprijedili položaj Mostara, trebat ćemo uložiti puno entuzijazma,  puno strpljenja, puno dijaloga, tolerancije i empatije čime ćemo Mostar učiniti privlačnim gradom i za naše sugrađane, ali i za brojne druge koji će zbog svijetle perspektive dolaziti u Mostar. Zbog toga ćemo sa svim članovima Gradskoga vijeća otvoriti dijalog, participirati u svim konstruktivnim prijedlozima i idejama kako bismo izgradili europski Mostar, Mostar po mjeri svih njegovih žitelja.

Optimist ste. Za kraj?

Mogu li reći za početak? Od prvoga dana u potpunosti ću se zalagati za podizanje razine kvalitete i sigurnosti života u Mostaru jer je sva moja politička misija u tom pravcu usmjerena, a Mostarke i Mostarci zasigurno to zaslužuju.