Uživo iz Gradske vijećnice Grada Mostara – upravo je završena IV. sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara

✅ Nakon dugog perioda, demokratski izabrani vijećnici Gradskog vijeća Grada Mostara, usvojili Proračun Grada Mostara za 2021. godinu.

✅ Usvajanjem Odluke o vršenju ovlasti tijela Grada Mostara u gospodarskim društvima s učešćem državnog kapitala otpočeli smo proces ka kvalitetnijem životu i sigurnosti u Gradu Mostaru. ➡️ Imenovanjem novih nadzornih i upravnih odbora očekujemo funkcionalna i operativna JP koja će kvalitetno obavljati djelatnosti za koja su i osnovana.

✅ Usvojena Odluka o proglašenju javnog interesa za radove rekonstrukcije i izgradnje novoproglašenog magistralnog pravca – Ulica dr. Ante Starčevića (Ćiro) ➡️ Nova prometnica, koja povezuje hotel Eru i Španjolski trg, značajno će promijeniti izgled ovog dijela grada.