Danas je Međunarodni dan mladih – dan koji se pod okriljem Ujedinjenih naroda obilježava kontinuirano od 2000. godine, a svake godine je posvećen nekoj temi koja je od značaja za mlade u svijetu ili im predstavlja izazov.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda podržala je 17. prosinca 1999. u svojoj rezoluciji 54/120 preporuku Svjetske konferencije ministara odgovornih za mlade (Lisabon, 8.-12. Kolovoza 1998.) da se 12. kolovoza proglasi Međunarodnim danom mladih.
Skupština je preporučila da se organiziraju aktivnosti javnog informiranja kako bi se podržao Dan kao način promicanja bolje svijesti o Svjetskom programu djelovanja za mlade, koji je Generalna skupština usvojila 1996. godine.
Tema ovogodišnjeg obilježavanja je „Transformiranje prehrambenih sustava: inovacije mladih za ljudsko i planetarno zdravlje“, s ciljem isticanja kako uspjeh takvih globalnih napora ovisi i o značajnoj ulozi mladih.