Mladež GO HDZ BiH Mostar

Članovi GO Mladeži HDZ BiH Mostar

1. Marko Zovko, predsjednik
2. Nina Škoro, dopredsjednica
3. Goran Bošnjak, dopredsjednik
4. Danijela Cvitković
5. Matej Ćavar
6. Dražan Golemac
7. Josip Kolobarić
8. Igor Kolobara
9. Marin Knezović
10. Mario Brajko
11. Danko Krešić
12. Antonija Džeba
13. Josip Beljo
14. Dijana Krešić
15. Ivona Čuljak
16. Vladimir Budimir
17. Sabina Ramljak
18. Matej Boras
19. Miro Zelenika
20. Ivan Bošković
21. Josip Kožul
22. Marin Jarak