Najava VIII. redovite sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara:
  • 📆 danas, 29. lipnja 2021. godine
  • ⏰ s početkom u 10.00 sati
  • ❔Vijećnička pitanja
  • 🧹 Donošenje programa o obavljanju komunalnih djelatnosti
  • 🏗 Odluka o postupku i uvjetima za utvrđivanje statusa građevine iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju
  • 📃 Izrada Prostornog plana Grada Mostara
  • 📊 Izmjena i dopuna Proračuna Grada Mostara za 2021.godinu
  • 📑 Regulacijski planovi
  • 🔘 Rješavanje imovinsko – pravnih predmeta …