Najava XI. sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara
📆 danas, 28. rujna
⏰ 10.00 sati
❔ Vijećnička pitanja
📊 Izvješće o realizaciji programa Gradskog vijeća Grada Mostara za 2021.godinu
📄 Odluka o komunalnom redu
🏢 Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostora Grada Mostara
🔵 Imenovanje Etičkog povjerenstva časti Gradskog vijeća Grada Mostara
🔵 Imenovanje članova Izbornog Povjerenstva Grada Mostara
🔵 Imenovanje Privremenog stručnog povjerenstva
🔵 Imenovanje Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
🔵 Imenovanje članova Žalbenog vijeća Grada Mostara
🔵 Imenovanje Povjerenstva za koncesije
✅ Odluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena
🌃 Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Mostara
♿️ Informacija o mogućnostima neposrednog prilaza osoba s invaliditetom institucijama Grada Mostara
🏥 Informacija o izvršenim sistematskim liječničkim pregledima učenika osnovnih škola Grada Mostara
📑 Imovinsko – pravni predmeti …