(2)
Ana Vučić

 

  • 24 godine
  • Bacc ekonomije
  • Kao pripadnica generacija koje nisu do sada imale priliku glasovati, niti sudjelovati na lokalnim izborima u Mostaru, pozivam mladež Grada Mostara da iziđe na izbore 20. prosinca.
  • Pokažimo kakvu budućnost želimo i trebamo!
  • Neka ovo bude Mostar kakav smo toliko dugo čekali.