(17)
Bardh Gjolleshaj

 

  • 61 godina
  • Poduzetnik
  • Oženjen, otac petero djece
  • Kao budući gradski vijećnik zalagat ću se za prava nacionalnih manjina i očuvanje radnih mjesta u malom i srednjem poduzetništvu.
  • Učinimo Mostar prepoznatljivim mjestom na turističkom zemljovidu Europe, a moj angažman ići će u smjeru povezivanja Matice Domovine sa središtem Hercegovine.