(5)
Ita Pandža

 

  • 45 godina
  • Magistra primarnog obrazovanja
  • Udana, majka troje djece
  • Kroz rad u Gradskom vijeću promicat ću pravo na dostupnost svih relevantnih informacija o radu gradskih institucija građanima. Zalagat ću se za brzu birokraciju u službi građana.
  • Poseban naglasak ću staviti na poboljšanje uvjeta boravka i rada u odgojno – obrazovnim ustanovama.
  • Mostar kao rasadnik vrhunskih sportskih talenata zaslužuje bolji tretman sporta i sportskih kolektiva.