(11)
Ivana Čuljak Perić

 

  • 39 godina
  • Profesorica engleskog i njemačkog jezika
  • Udana, majka dvoje djece
  • Mladi Mostara predstavljaju jedinstven kreativni neiskorišten potencijal kojeg Grad mora, kroz različite mehanizme i projekte, uključiti kao glavni pokretač razvoja grada
  • Građansku političku kulturu mladih treba dignuti na veću razinu, a političku socijalizaciju započeti u našim obiteljima, nastaviti u školama i drugim institucijama.