(2)
Ivana Petrović

 

  • 31 godina
  • Magistra prava
  • Udana, majka jednog djeteta
  • Iskoristimo prirodne ljepote Grada Mostara u kojima leži veliki potencijal za razvoj turizma i ugostiteljstva s posebnim naglaskom na povećanje smještanih kapaciteta.
  • Izgradimo Mostar jednakih mogućnosti za građane svih generacija.