(13)
Janja Marušić

 

  • 28 godina
  • Magistar prava
  • U svom političkom angažmanu promicat ću jednake mogućnosti za sve građane, zalagat ću se za integralni pristup rješavanju lokalnih problema, te jačanju identiteta Mostara.
  • Javno političko djelovanje kroz rad u Gradskom vijeću ću temeljiti na osluškivanju potreba svojih sugrađana, a posebno mladih čije ću interese zastupati.