(8)
Ljilja Zovko

 

  • 62 godine
  • Diplomirana ekonomistica
  • Udana, majka dvoje djece
  • Trebaju nam ideje za investiranje i povjerenje građana da će, ako se investira, taj novac biti multipliciran. Mostar treba Gradsko vijeće kojem se vjeruje.
  • Uvjerena sam da možemo svojim zalaganjem kreirati uvjete života koji su dostojni čovjeka.
  • Mostar pobjeđuje s najboljima!