(12)
Marko Cvitković

 

  • 25 godina
  • Magistar strojarstva
  • Aktivne mjere zapošljavanja mladih, volonterizam i rad za opće dobro motiviraju me na početku mog političkog angažmana za rad u Gradskom vijeću.
  • Dat ću sve od sebe da budem glas mladoga čovjeka spremnog na odricanje i za dobro svih.