(3)
Matej Boras

 

  • 24 godine
  • Magistar politologije
  • Rak rana našeg društva je gubitak kvalificiranih mladih ljudi koji odlaze. Stvaranje preduvjeta za njihov ostanak bit će u fokusu mog angažmana u Gradskom vijeću.
  • Izađi na izbore i budi promjena koju želiš vidjeti u Mostaru!