(5)
Miljana Kovačević

 

  • 30 godina
  • Diplomirana pravnica
  • Udana, majka dvoje djece
  • Rad u Gradskom vijeću vidim kao prigodu da Grad Mostar učinimo ljepšim i boljim za život svakog čovjeka. Držim kako treba sagledati lokalne probleme u svakom kvartu i svakoj mjesnoj zajednici i pronalaziti rješenja kroz rad Gradskog vijeća
  • Cesta, škola, vodovod, lokalne teme bit će u fokusu mog budućeg rada.