(15)
Nikola Mandić

 

  • 24 godine
  • Student
  • Transparentno upravljanje javnim novcem
  • Novo vrijeme iznjedrit će novu snagu koja će biti ključni pokretač promjena u našem gradu. Mladi, pridružite se, ako volite Mostar.