(7)
Zoran Karlović

 

  • 57 godina
  • Specijalist anesteziolog
  • Oženjen, otac troje djece
  • Promicat ću stajališta koja će osigurati zadovoljavajuću kvalitetu života i boljitak svih građana, te ću jasno isticati važnost aktivnog sudjelovanja lokalne zajednice, kao i zaštitu okoliša
  • Po izboru novog saziva Gradskog vijeća potrebno je jačati javni sektor koji je u stanju krize spreman odgovoriti na sve izazove današnjice.