(18)
Vanja Maslać

 

 • 34 godine
 • Magistra kemije i informatike
 • Udana, majka dvoje djece
 • Moja misija u radu Gradskog vijeća bit će usmjerena na osluškivanje životnih potreba građana.
 • Obrazovanje i odgoj su imperativ našeg djelovanja.
Read more

(17)
Bardh Gjolleshaj

 

 • 61 godina
 • Poduzetnik
 • Oženjen, otac petero djece
 • Kao budući gradski vijećnik zalagat ću se za prava nacionalnih manjina i očuvanje radnih mjesta u malom i srednjem poduzetništvu.
 • Učinimo Mostar prepoznatljivim mjestom na turističkom zemljovidu Europe, a moj angažman ići će u smjeru povezivanja Matice Domovine sa središtem Hercegovine.
Read more

(16)
Tonćika Ivanković

 

 • 51 godina
 • Poduzetnica
 • Udana, majka troje djece
 • Društvo je snažnije ako je više žena u poduzetništvu.
 • Naša lista prepoznaje važnost i ulogu žene i majke u društvu. Žene na listi HDZ BiH ravnopravno stoje rame uz rame sa svojim kolegama
Read more

(15)
Nikola Mandić

 

 • 24 godine
 • Student
 • Transparentno upravljanje javnim novcem
 • Novo vrijeme iznjedrit će novu snagu koja će biti ključni pokretač promjena u našem gradu. Mladi, pridružite se, ako volite Mostar.
Read more

(14)
Vladimir Čabrilo

 

 • 36 godina
 • Diplomirani inženjer računarstva
 • Oženjen, otac dvoje djece
 • Bit ću glas običnog čovjeka u Gradskom vijeću Mostara koji prepoznaje problematiku svakodnevnice u gradu na Neretvi.
 • Teret života neka postane radost življenja u našem Mostaru
Read more

(13)
Janja Marušić

 

 • 28 godina
 • Magistar prava
 • U svom političkom angažmanu promicat ću jednake mogućnosti za sve građane, zalagat ću se za integralni pristup rješavanju lokalnih problema, te jačanju identiteta Mostara.
 • Javno političko djelovanje kroz rad u Gradskom vijeću ću temeljiti na osluškivanju potreba svojih sugrađana, a posebno mladih čije ću interese zastupati.
Read more

(12)
Zlatko Udovičić

 

 • 72 godine
 • Diplomirani pravnik
 • Oženjen, otac jednog djeteta
 • Dragocjeno iskustvo rada u tijelima javne uprave želim prenijeti na nove generacije
 • Iskoristimo potencijal naše liste koja je spoj mladosti i iskustva.
Read more

(11)
Ivana Čuljak Perić

 

 • 39 godina
 • Profesorica engleskog i njemačkog jezika
 • Udana, majka dvoje djece
 • Mladi Mostara predstavljaju jedinstven kreativni neiskorišten potencijal kojeg Grad mora, kroz različite mehanizme i projekte, uključiti kao glavni pokretač razvoja grada
 • Građansku političku kulturu mladih treba dignuti na veću razinu, a političku socijalizaciju započeti u našim obiteljima, nastaviti u školama i drugim institucijama.
Read more

(10)
Goran Bošnjak

 

 • 26 godina
 • Prvostupnik politologije
 • Mladi, iziđite na izbore 20. prosinca!
 • Proaktivna politika koja je najbliža mladima jest lokalna politika koja probleme mladih može staviti u središte svoga djelovanja.
 • Pitanje mladih je veliki izazov za sve nas, jer oni su ti koji će zamijeniti odlazeće generacije.
Read more

(9)
Slađana Gotovac

 

 • 51 godina
 • Diplomirana pravnica
 • Udana
 • Kao dopredsjednica Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2008.-2012. spoznala sam koliko je važno saslušati i uzeti u obzir lokalne inicijative građana.
 • U 21. stoljeću potrebno je svim građanima Grada Mostar osigurati uvjete života dostojne čovjeka, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost.
Read more