• Na današnjoj sjednici Gradskoga vijeća donesena je odluka o organiziranju i naplati parkiranja u Gradu Mostaru.
  • Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje, te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavljat će JP „Mostar Parking“ d.o.o.
  • Odluka je donesena na temelju detaljnih analizi potreba i načina reguliranja javnog parkinga odnosno s ciljem uspostavljanja sustavnog reguliranja Parking Zona u Gradu Mostaru.
  • Odluka jasno definira vrste parkirnih karata u odnosu na zone, ali i vrijeme parkiranja. Također, definiran je i način i vrsta naplate parkinga u gradskom području kao i dinamika primjene odredbi ove odluke.
  • Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u službenom listu, nakon čega će se pristupit označavanju i uređenju parkirnih mjesta odnosno stavljanjem u funkciju svih površina koje se mogu koristi kao javni parking.
  • Nadležna služba Gradske Uprave će pratiti primjenu Odluke i nakon šest mjeseci predložiti izmjene i dopune Odluke u skladu sa prepoznatim nedostacima, kako bi organiziranje i naplata parkiranja u Gradu Mostaru bilo u skladu sa potrebama građana.