„𝑫𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒔̌𝒕𝒊𝒕𝒆 𝒌𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒖, 𝒏𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒂𝒕𝒆 𝒔𝒑𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊 𝒌𝒏𝒋𝒊𝒈𝒆. 𝑫𝒐𝒗𝒐𝒍𝒋𝒏𝒐 𝒋𝒆 𝒅𝒂 𝒊𝒉 𝒍𝒋𝒖𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒖 𝒄̌𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊.”
  • Danas se u cijelom svijetu obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava. Odluka o obilježavanju Svjetskoga dana knjige i autorskih prava donesena je na Općoj konferenciji UNESCO-a održanoj u Parizu 1995. godine.
  • Ovaj datum je odabran jer su tog dana 1616. godine umrli velikani Miguel de Cervantes i William Shakespeare. Međutim, sama ideja ovog dana zasniva se na katalonskom običaju darivanja knjiga i ruža na dan Svetog Juraja, koji također pada na ovaj datum.
  • UN-ova organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO, obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava uz pomoć brojnih izdavača, knjižara, učitelja i stručnjaka za komunikacije. UNESCO želi svakoga, a posebno mlade, potaknuti na čitanje te promicati izdavaštvo i zaštitu intelektualnog vlasništva putem zaštite autorskih prava.