„Misli sigurno, radi sigurno, budi siguran!“

  • Međunarodna organizacija rada od 2003. godine obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, u cilju promocije sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada sa sve radnike.
  • Navedeni datum je odabran kao uspomena na 28 smrtno stradalih u nesreći na radu na gradilištu u državi Connecticut u SAD-u.

 

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) promiče preventivne pristupe u pet koraka:

  1.  identificirati opasnosti i rizike kao i radnike kojima oni prijete;
  2.  procijeniti rizike i postaviti prioritete;
  3.  donijeti odluku o preventivnim aktivnostima;
  4.  poduzimati potrebne mjere;
  5.  nadzirati i razmotriti situacije.