Tijekom proteklog vikenda Provedbeni izborni stožer Gradskog odbora HDZ BiH Mostar je u suradnji s Političkom akademijom HDZ BiH organizirao tematsku dvodnevnu edukaciju namijenjenu kandidatima i kandidatkinjama na listama HDZ-a BiH za Gradsko vijeće Grada Mostara.
Predavanja su održali renomirani stručnjaci iz svojih oblasti, a obrađene su teme iz više resora, u panelima pod nazivima: Ustroj Grada Mostara kao jedinice lokalne samouprave; Gospodarstvo i turizam; Komunala, infrastruktura i sigurnost; Obrazovanje, kultura i šport.