𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐌𝐎, 𝐉𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐄 𝐕𝐈 𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈 ❔❕
❓Da li je prilikom izgradnje stambeno poslovnog centra Piramida ispunjena obveza prema Javnoj ustanovi “Dječji vrtići Mostar”
❓Zašto se razlikuje tekst Odluka koje se usvoje na sjednici GV-a u odnosu na objavljene tekstove u Službenom glasniku Grada Mostara
❓Zašto unatoč izdatom nalogu za šišanje Ilićke ulice (Balinovac – Bakšim) isto nije realizirano
❓Sustav za uzbunjivanje – koliko ima faza nadogradnje, te jesu li ovim projektom obuhvaćena prigradska naselja ili samo uža gradska jezgra
📄Inicijativa – Donošenje Odluke o proglašenju 3. travnja kao službenog datuma kojim bi se obilježavao Dan Grada Mostara
📄 Inicijativa – Formiranje nove službe (ili odjela) u Gradskoj upravi koja bi se isključivo bavila prometnom problematikom
📄 Inicijativa – Izrada planske dokumentacije za izgradnju “Zelene tržnice” ili Veletržnice
📄 Inicijativa – Održavanje prezentacije vijećnicima o unutarnjoj organizaciji, djelokrugu i načinu rada Gradske uprave Grada Mostara